Akreditované vzdělávání

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagog – profesionál pojímá svoji výuku nikoliv jako pouhé „předání obsahu“, ale výuku realizuje vždy ve vztahu žák – učitel.

Posláním naší nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je podpora jejich profesionality a rozvoje dalších znalostí a dovedností v akreditovaných vzdělávacích modulech. Mnohé z nich jsou jedinečné v rámci České republiky, posuďte sami:

Kreativní techniky

Jak se narodí kniha – rozvoj čtenářské gramotnosti

Rozvoj grafomotoriky pomocí interaktivní tabule

Tablet v práci pedagoga mateřské školy

Storytelling – vzdělávání prostřednictvím příběhu

Pohyb jako fyziologická potřeba dítěte v předškolním věku

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Všechny vzdělávací moduly jsou akreditované v rámci DVPP prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nevájete nás kontaktovat pro podrobnější informace a realizaci vzdělávání právě pro vaši školu či mateřskou školu – sestavíme vám program přímo na míru vašim pedagogů.

Akreditace MŠMT ČR v rámci DVPP:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělilo akreditaci naší společnosti k realizaci vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky.

Ve vzdělávacích programech se zaměřujeme zejména na pedagogy mateřských škol.

Vzdělávání ve sféře sociálních služeb

V zahraničních teoriích o sociální práci se mluví o „umění, vědě“ této profese. Je tím míněno nadání, osobní hodnoty, zkušenosti a tvořivost. Sociální pracovník je klientům osobně nejbližším, a proto je nezbytné, aby se práce nestala jen rutinní záležitostí, zažitou koncepcí daného zařízení.

Věříme, že i našim novým vzdělávacím programem přispějeme k rozvoji znalostí, dovedností a dalšímu profesnímu růstu pracovníků v sociálních službách.

Akreditace MPSV ČR:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky udělilo akreditaci naší společnosti pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách a neformálních pečovatelů v oblasti sociální prevence, péče a poradenství. Vzdělávací modul získal akreditaci jako první v republice.

Rádi pro vás sestavíme nabídku s ohledem na maximálnímu efektivitu vzdělávání. Neváhejte nám poslat svoje požadavky.

Copyright © 2010 Víkendové pobyty s dětmi – dovolená s dětmi.