Projekty

Vzdělávání v oblasti nových metod podpory sociálního začleňování osob s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00049

Realizace: 1. října 2014 – 30. září 2015

Projekt je zaměřen na rozvoj odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách a reaguje na aktuální potřeby rozvoje odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců a moderní trendy v oblasti sociální práce se zaměřením na osoby, které mají psychické onemocnění, zkušenost s psychickými potížemi nebo jsou touto situací ohroženy. Jednotlivá témata inovativních vzdělávacích modulů jsou zvolena tak, aby cílová skupina získala nové poznatky a přehled v nových metodách práce v sociálních službách, které jim umožní např. lépe zvládat práci s klienty se zdravotním a duševním postižením, pracovat s klienty v krizi a traumatizovanými klienty. Prostřednictvím nových metod tak budou moci podporovat tyto klienty v jejich přirozeném prostředí a při přechodu z institucionální péče. Jedním z cílů projektu je tedy vytvořit a akreditovat kurzy, které budou „na míru“ nabízet sociálním pracovníkům zvýšení profesních znalostí a dovedností a zvýší tak kvalitu jejich práce, a to i po ukončení projektu.

Vzdělávacím modulům byla udělena akreditace MPSV:

Storytelling_

Úvod do využití literatury při péči o osoby s emocionálními a vážnými psychickými problémy (Bibloterapie)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Copyright © 2010 Víkendové pobyty s dětmi – dovolená s dětmi.